Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Articole

scroll scroll

Roman Bradu & Cornel Preda

Juridice

Ne bis in idem, double jeopardy sau dreptul de a nu fi sancționat de două ori pentru aceeași faptă

Trebuie avută în vedere posibilitatea aplicării ne bis in idem inclusiv în cazul unor proceduri calificate în dreptul național ca având natură administrativă, disciplinară sau contravențională, în orice caz, nepenală. Altfel spus, dacă o persoană este de două ori sancționată (bis) pentru aceeași faptă (idem) în cadrul unor proceduri necalificate ca fiind penale de legislația națională, va putea invoca în fața autorităților competentente articolul 4 din Protocolul 7, anulând ultima sancțiune sau, după caz, împiedicând ultima procedură. Este de notat, cu acest prilej, că simpla enunțare în anumite texte de lege a sintagmei „dacă nu constituie infracțiune” nu poate justifica aplicarea a două sancțiuni. Tocmai acel „dacă” împiedică una dintre proceduri. Astfel autorităților li se deschide o electa una via. Mai precis, rămâne în sarcina acestora să decidă cine, când și cum continuă procedurile și sancționarea.

Publicații oficiale

scroll
scroll scroll

Roman Bradu & Cornel Preda

Juridice

Evaziune fiscală și prețuri de transfer

Stabilirea granițelor dintre comportamentele care constituie evaziune fiscală și cele ce se situează în afara ilicitului penal reprezintă un subiect de maxim interes atât pentru persoanele chemate să aplice legea, cât și, mai ales, pentru justițiabil. În prezentul articol autorii își propun să analizeze relația evaziune fiscală – prețuri de transfer. În jurul acesteia s-a format de-a lungul timpului o practică neunitară la nivelul organelor judiciare, aptă să genereze confuzii. Autorii consideră că problemele relative la prețurile de transfer se plasează în zona contencios-fiscală, nefiind sub autoritatea legii penale. În susținerea acestei opinii sunt expuse pe larg argumente privitoare la cerința tipicității faptei atât pe latură subiectivă, cât și pe latură obiectivă, precum și la necesitatea aplicării legii penale ca ultima ratio.

scroll
scroll scroll

Cornel Preda & Victor Hrisman

Juridice

Recunoașterea unei hotărâri de achitare din Turcia

Cauzele sui-generis cer soluții sui-generis. Uzual și poate nepermis de ușor se pun etichete nepotrivite unor demersuri legitime. „Artificii juridice” sau „portițe” reprezintă, nu de puține ori, situații apărute fără voia noastră, situații asupra cărora justițiabilii cer soluții, atât de la magistrați, cât și de la avocați. În mod evident acolo unde nu există un precedent solid, soluțiile vor fi identificate ca atare. Dacă judecătorii nu pot refuză să judece pe motivul că legea nu prevede sau e neclară, nici avocați nu vor refuză să-și apere clienții în astfel de situații, găsind soluții adecvate, utilizand jurisprudenta și acte normative analoage.

scroll
scroll scroll

Roman Bradu & Cornel Preda

Universul juridic

Proiectul de lege privind modificarea Codului Penal

La data de 31.05.2022, respectiv 02.06.2022 s-au publicat, conform dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, doua Proiecte de lege privind modificarea Codului Penal. Nu putem să nu observăm că in acest interval s-a publicat și Ordonanța de Urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.

scroll
scroll scroll

Roman Bradu & Cornel Preda

Universul juridic

Raportul Comisiei Europene privind statul de drept

Comisia Europeană a elaborat al treilea raport privitor la rigorile statului de drept, la dată de 13 iulie a.c. Acest ultim raport, spre deosebire de celelalte două, conține recomandări individuale adresate statelor cu probleme în materie de justiție și liberate a presei. Recomandările deși comportă un caracter facultativ ( spre deosebire de Mecanismul de Cooperare și Verificare ) atrag totuși atenția asupra unor carențe importante ale sistemului judiciar.

scroll
scroll

Roman Bradu

Juridice

Măsurile asigurătorii – legislație incompletă

În primul rând, din perspectiva constituționalității, noul articol 250 indice 2 vine în codul de procedură penală fără… o procedură. Deși ne spune destul de clar ce trebuie făcut, nu ne spune cum trebuie făcut, făcând trimitere doar la calea de atac, omițând, însă, să prezinte prima etapă, cea de verificare propriu-zisă. Mențiunea nu este lipsită de importanță având în vedere că nu este previzibil pentru justițiabil dacă procedura în cursul urmăririi penale are un caracter contradictoriu, în sensul în care inculpatul sau suspectul este chemat de către procuror la menținerea măsurii, similar situației prelungirii controlului judiciar, ori pur și simplu măsura este menținută și i se comunică ordonanța.

scroll
scroll scroll

Roman Bradu & Cornel Preda

Juridice

Provocarea la comiterea unei infracțiuni

Autorii își propun în prezentul articol o abordare cât mai cuprinzătoare a principiului loialității în materie procesuală. Accentul va fi îndreptat, în primul rând, către considerentele relevante din cazurile cheie (“key-cases”) ale Curții Europene a Drepturilor Omului (“CtEDO”) prin raportare la dreptul la un proces echitabil, așa cum acesta se regăsește în Convenția Europeana a Drepturilor Omului (“ConvențiaEDO”). În subsidiar, unde este necesar pentru o mai bună individualizare a instituțiilor de drept procesual, vom trece în revistă considerentele instațelor naționale. În definitiv, litera legii prinde glas prin judecători, iar analiza trebuie dirijată în proximitatea soluțiilor oferite de magistrați. Criteriile pe care CtEDO le aduce în sprijinul judecătorilor naționali sunt într-o oarecare măsură proteiforme. Adaptarea acestora se face, în final, tot de către judecătorul național.

scroll
scroll scroll

Roman Bradu & Cornel Preda

Juridice

Evaziune fiscală – o altă perspectivă asupra dreptului la neautoincriminare

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a statuat că dreptul unui acuzat de a păstra tăcerea cu privire la faptele pentru care este acuzat şi de a nu contribui la propria sa incriminare reprezintă o garanţie a unei proceduri echitabile în procesul penal. De asemenea s-a reţinut că, deşi art. 6 din Convenţie nu menţionează expres aceste drepturi, ele reprezintă norme general recunoscute, circumscrise noţiunii de „proces echitabil„. S-a mai arătat că dreptul de a nu contribui la propria incriminare este strâns legat de prezumţia de nevinovăţie. Această prezumţie tinde să protejeze o persoană acuzată de săvârşirea unei fapte penale împotriva unui verdict de culpabilitate ce nu a fost stabilit în mod legal şi priveşte ansamblul procedurii penale litigioase.

scroll
scroll

Noemi Cădariu

Juridice

Eroarea judiciară și privarea nelegală de libertate: există un pretium doloris

Codul de procedură penală vorbește despre dreptul conferit persoanei de a cere repararea prejudiciului cauzat de o eroare judiciară ori de privarea nelegală de libertate. Însă, cum mai exact definim acest prejudiciu? Cum îl calificăm? Cum evaluăm în bani ceva irecuperabil și mai prețios decât orice bun: libertatea, timpul? Nu degeaba de-a lungul timpului a fost enunțat principiul potrivit căruia mai bine avem 100 de vinovați liberi, decât un nevinovat condamnat. Nu degeaba trebuie cântărit cu grijă de instanță în propria-și instanță morală principiul in dubio pro reo.

scroll
scroll

Cornel Preda

Juridice

Infracțiunea de spălare a banilor. Limitele concursului cu infracțiunea predicat

Considerăm că nu ar trebui reținut automat concursul între infracțiunea de spălare a banilor, indiferent de varianta în care a fost săvârșită, și infracțiunea predicat/premisă. Pe scurt, nu considerăm că argumentele dezbătute între deciziile 16/2016 și 418/2018 ar trebui să se rezume strict la varianta de la litera (c) – dobândirea, deţinerea sau folosirea, ci și la primele două variante de incriminare, în funcție de particularitățile cauzei.

Conferințe

scroll

Conferința evaziune fiscală

Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, Facultatea de Studii Europene și Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a organizat, alături de Grupul editorial Universul Juridic, seria conferințelor SMART LAW CONFERENCES. EVAZIUNEA FISCALĂ. În cadrul acestei conferințe, la care au fost prezente personalități marcante ale domeniului juridic, Dr Roman Bradu a abordat pe larg principalele impedimente în reținerea infracțiunii de evaziune fiscală în situația nerespectării prețurilor de transfer, aspect ce a ridicat probleme în cadrul soluțiilor oferite de instanțele judecătorești.

scroll

Conferința măsuri asigurătorii

Cu prilejul conferinței dedicate problemelor dificile de drept penal în materia măsurilor asigurătorii, la care au participat experți ai dreptului penal, Dr. Roman Bradu a scos în evidență aspectele esențiale ce contravin Constituției și Convenției Europene.

scroll

Dezbateri admiterea în profesia de avocat

În cadrul dezbaterilor privitoare la admiterea în profesia de avocat, organizate de Juridice.ro și Societatea de Științe Juridice, avocat Cornel Preda a prezentat principalele elemente necesare admiterii în profesie, precum si primele impresii pe care le are un avocat la inceput de carieră.

scroll

Conferință corporate crimes, compliance and investigations

Dr Roman Bradu a abordat în cadrul conferinței organizate de Societatea de Științe Juridice principalele problemele ce țin de conformitate penală, investigații, probleme emergente, cele mai bune practici ale programului de conformitate și investigațiile globale, modul de evitare a riscurilor asociate investigațiilor transfrontaliere și tendințele viitoare. În cadrul conferinței, experți de nișă și-au expus punctul de vedere într-o analiză exhaustivă a conformității în cadrul corporațiilor și intreprinderilor de dimensiuni medii și mari.

scroll

Conferință Spălarea Banilor

Noemi Cădariu a participat la Conferința Națională „Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, în care s-a referit la principalele probleme de interpretare a legislației ce reglementează spălarea banilor. Punctul cheie pe care l-a abordat se referă la diferența de reglementare dintre variantele infracțiunilor de spălare a banilor, aspect care a ridicat probleme de-a lungul timpului în jurisprudența instanțelor naționale.