Bradu Neagu și Asociații oferă servicii de consultanță juridică, asistență, soluționare a litigiilor și reprezentare în fața organelor judiciare.

Societatea de avocatură este întemeiată pe angajamentul ferm pentru rezultate desăvârșite, relații solide și evoluție perpetuă.

Echipa noastră își valorifică experiența în parteneriat cu specialiști eminenți, în următoarele sfere legale.

rectangle

Drept Penal   mai multe

Dreptul penal al afacerilor reprezintă domeniul nostru de excelență, în care ne-am clădit reputația uneia dintre cele mai influente echipe de white-collar crime din România.

Avem un palmares de sute de victorii în spețe de înaltă complexitate, alături de companii de prestigiu internațional, manageri de top și persoane cu putere de decizie din sfera publică și privată.

rectangle

Drept Civil, Comercial și Arbitraj   mai multe

Practica noastră este orientată spre cele mai sofisticate rezoluții în conflictele care pot fragiliza poziția comercială, prestigiul de brand sau calitatea de angajator a clienților.

Mai mult decât argumente, construim strategii prin care aceștia pot să prospere și să-și păstreze posesiunile și reputația.

Arii de practică în conlucrare

mai jos

Climatul de afaceri în care își desfășoară activitatea entitățile corporative este mereu în schimbare. Pentru a progresa, jocul pe scena internațională de business are nevoie să fie armonizat cu ritmul în care evoluează legislațiile și reglementările țărilor în care compania are filiale.

E o un acord permanent, în care fiecare pas trebuie să fie cântărit strategic. De la pregătirea documentelor contractuale, transferul de active și până la desfășurarea tranzacțiilor, îi sprijinim pe clienți în identificarea riscurilor, evaluarea oportunităților și gestionarea răspunderii.

Alături de colaboratori de excepție, aducem la masa de lucru o îndelungată experiență alături de companii multipremiate pentru ascensiunea, inovația și profitabilitatea lor.

Țelul nostru este să ne sprijinim clienții să ia deciziile cele mai rentabile în limitele cadrului legal din spațiul economic în care își desfășoară operațiunile.

Preluarea unei companii sau noi divizii, cât și contopirea a două entități cu personalitate distinctă sunt momente majore de business, cu potențial imens de dezvoltare.
Valorificarea lor corectă într-o piață globală dinamică nu este lipsită de provocări, însă un plan legal performant pentru fiecare acțiune din proces le amplifică rentabilitatea și siguranța.

Întreg mecanismul este un conglomerat de detalii de natură juridică și fiscală care solicită concentrarea unor avocați capabili care să vegheze asupra nevoilor, să se asigure că obiectivele inițiale sunt atinse și că fiecare parte implicată primește atenția cuvenită.

Partenerii noștri naționali și internaționali sunt pregătiți să asiste îndeaproape procedurile de fuziuni și achiziții corporatiste complexe, de-a lungul tuturor stadiilor: audit și precontractare, întocmirea documentației necesare, structurarea operațiunilor și conducerea tranzacțiilor, negocierea și medierea revendicărilor din partea participanților, revizuirea raporturilor contractuale și restructurarea ulterioară tranzacțiilor.

Fie că vorbim despre achiziția unei proprietăți sau a unui teren, despre investiția în dezvoltarea de imobile, înstrăinarea sau revalorificarea unei clădiri, despre leasing sau expropriere, consilierea juridică pertinentă este cea care poate trasa hotarul dintre oportunitate și hazard.

Prin know-how multidisciplinar, ne ajutăm clienții să navigheze într-o piață imobiliară volatilă, de la decizie și până la finalizarea tranzacției.

Oferim consultanță transparentă și pragmatică în evaluarea proprietăților, a regimului lor tehnic și juridic și a condițiilor impuse de proprietari sau vânzători, precum și asistență în negocierea contractelor. Ne ocupăm de întocmirea documentelor de achiziție, vânzare, închiriere, obținerea avizelor și a autorizațiilor de construcție, redactarea memoriilor și a opiniilor legale și asigurăm inclusiv consiliere avizată pentru finanțarea proiectelor administrative, comerciale, rezidențiale sau cu destinație mixtă.

Serviciile noastre poartă o amprentă personală, adaptată la contextul de moment și la interesele particulare ale beneficiarilor noștri, în calitate de investitori, constructori, retaileri, instituții publice, societăți private sau persoane fizice.

O mare parte a clienților noștri este formată din organizații transfrontaliere de succes, prezențe marcante pe piețele în care operează, iar una dintre provocările perene rămâne chestiunea legilor antitrust.

În drumul spre extindere și diversificare, companiile sunt constrânse să adere la aceste politici stricte care protejează libera concurență, impuse de guvernele naționale sau organismele internaționale.

Granița dintre intenții onorabile și încălcare este adesea subțire, tocmai de aceea clienții noștri ne cer sprijinul în înțelegerea și respectarea normelor, pentru a evita investigațiile și litigiile consumatoare de timp, bani și reputație. Prin acces la consiliere legală de excepție și un comportament responsabil, preîntâmpinăm sancțiunile aspre și lăsăm calea liberă ambițiilor de dezvoltare.

Ne bazăm pe avocați pe deplin ancorați în lumea economică și cu o cunoaștere de substanță a legislației din domeniu. Oferim audit, consiliere pentru complianța la reglementările anticoncurențiale, asistență în redactarea politicilor interne, stabilirea și evaluarea strategiei de prețuri și promovare și reprezentare în fața instanței în litigii cu miză înaltă.

Nivelul de satisfacție al clienților este un etalon de performanță într-o afacere B2C. Și mai departe, pentru companiile furnizoare este de deosebită importanță să cunoască legislația care prevede drepturile consumatorilor și obligațiile actorilor economici.
Totodată, fiecare persoană care alege produsele sau serviciile unei companii este protejată de un cadru legislativ care îi mediază accesul la o experiență informată, sigură și calitativă.

În momentul în care acest contract consumator - furnizor este încălcat, din neglijență sau cu bună știință, consumatorii au la îndemână numeroase căi de acțiune care pot prejudicia compania reclamată, atât financiar, cât și la nivel de reputație în piață.

Colaborăm cu experți legali extrem de bine bine pregătiți în drepturile consumatorului, care oferă consultanță juridică, asistență și reprezentare în fața instanței sau a instituțiilor de control.

Susținem companiile să adere la legislația din domeniu privind siguranța, etichetarea și garanția produselor, să-și pună la punct documentele contractuale și procedurile și le oferim apărare de elită în eventualitatea unui litigiu.

În egală măsură, suntem o voce și pentru persoanele fizice, pe care le ajutăm să-și facă auzite doleanțele și să fie despăgubite, prin acțiuni individuale sau colective.

Alături de partenerii noștri, am rezolvat sute de spețe civile implicând companii de talie mare, cu echipe diverse, de peste zeci de mii de membri - ocazii valoroase să înțelegem toată paleta de provocări care pot decurge din raporturile dintre angajat și angajator.

Am studiat particularitățile ridicate de numeroase industrii, am înțeles nevoile care însoțesc identitatea unei organizații multinaționale, cu forță de muncă locală răspândită pe mai multe continente și am ascultat așteptările angajaților de astăzi.

Ne ocupăm, printre altele, de negocierea, redactarea, modificarea și desfacerea contractelor individuale de muncă, consilierea managerilor în fiecare decizie relevantă care implică resursa umană și medierea conflictele de muncă. Îi ajutăm atât pe angajați, cât și pe angajatori, să-și înțeleagă bine drepturile și obligațiile și să se folosească de puterea lor.

Oferim asistență pentru inițierea sau contestarea sancțiunilor disciplinare, a concedierilor, restructurărilor și a altor probleme specifice și suntem mereu pregătiți să ne reprezentăm clienții în litigii, în toate situațiile în care soluționarea amiabilă nu a fost o opțiune viabilă.

Participarea la achizițiile publice reprezintă o pârghie majoră de diversificare și creștere, în special pentru companiile din sectorul energetic, transport, sănătate sau educație. Statisticile Comisiei Europene arată că autoritățile publice din UE cheltuiesc aprox. 14% din produsul intern brut pentru a achiziționa bunuri, servicii și materii prime. Cu toate acestea, cadrul legal cuprinzător, guvernat de proceduri rigide și documentații foarte elaborate, poate să descurajeze sau să îngreuneze inițiativa ofertanților.

Preluăm toate aceste preocupări și le înlocuim cu pași strategici spre câștigarea licitațiilor importante. Mijlocim pentru clienții noștri accesul la contracte de achiziție de publică, asigurând consultanță și asistență de-a lungul întregului parcurs: analiza de oportunitate, pregătirea documentațiilor și a ofertelor, formularea solicitărilor de clarificări și a răspunsurilor către autorități, redactarea eventualelor contestații.
Ne asigurăm cu minuțiozitate că toate principiile de atribuire sunt respectate fidel de autoritatea contractantă și suntem pregătiți să le reprezentăm interesele în cadrul litigiilor legate de organizarea licitațiilor, atribuirea sau a executarea contractelor.

Poate mai mult ca niciodată în istorie, cunoașterea, creativitatea și inovația sunt bunuri neprețuite și motoare de dezvoltare economică. Într-o lumea globalizată de astăzi, puternic interconectată, companiile sunt și mai vulnerabile încălcărilor decât în trecut, astfel că o strategie de protejare a proprietății intelectuale este vitală.

Purtând o veritabilă apreciere pentru cei care schimbă lumea prin idei, înlesnim protejarea imaginii și a roadelor muncii lor. Colaborăm cu antreprenori, investitori și lideri din tehnologie, știință, industrie, cultură, mass-media, publicitate și numeroase alte domenii relevante.

Clienții noștri sunt consiliați în ocrotirea mărcilor comerciale, brevetelor de invenție, numelor de domeniu și cu privire la exercitarea drepturilor de autor. Îi asistăm în demersurile pentru înregistrarea mărcilor, formularea de opoziții și contestații, negocierea de contracte de licență, cesiune sau vânzare a drepturilor patrimoniale.

Serviciile noastre de specialitate includ reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în cazul încălcărilor de proprietate intelectuală, a secretelor comerciale sau a indicațiilor geografice protejate.

Democratizarea accesului la tehnologie este probabil cea mai mare oportunitate din istoria recentă, dezvăluind afacerilor o piață lipsită de granițe, forță de muncă globală și moduri infinit mai ușoare de a comunica și a-și face cunoscute misiunea și activitatea.

Ca revers, era digitală a relevat o nouă necesitate, și anume aceea de a adera la o legislație strictă cu privire la modul de obținere, prelucrare, stocare și protejare a datelor personale aparținând clienților și angajaților. Mai mult, securitatea informației a devenit un punct esențial pe lista politicilor interne, din necesitatea de a preîntâmpina breșele de informații sensibile și secrete comerciale care ar putea ajunge în mâinile competiției sau ale atacatorilor cibernetici.

Din aceste rațiuni, am dezvoltat un set de servicii de data protection adresate companiilor ce își doresc un control absolut al riscurilor.

Activitatea noastră de consiliere acoperă complianța la regulamentele pentru protecția datelor, precum GDPR, definirea protocoalelor de manipulare, integritate și securizare a datelor, dar și a politicilor de marketing, redactarea și revizuirea clauzelor contractuale, identificarea riscurilor de data privacy inerente fuziunilor și achizițiilor.
Totodată, asistăm clienții corporate în realizarea planurilor de contingență pentru situația scurgerilor de informații și îi reprezentăm în cadrul litigiilor izvorâte din încălcările regimului datelor.

Serviciile noastre juridice au în centru valoarea pe care o aducem vieții și evoluției unei afaceri.

Înțelegem că nevoile clienților noștri au un ritm diferit, iar necesitățile de expertiză pot fluctua.

Inspirați de feedback-ul lor valoros, am creat mai multe modele de colaborare, prin care le oferim priceperea și timpul nostru punctual, în spețele din sfera penală, civilă sau comercială.

Astfel, externalizarea departamentului juridic devine nu doar o poliță de încredere, ci și o investiție perenă în sănătatea financiară.